2021-03-04

Fakhravac | فخراوک

روند تحقیق و توسعه واکسن کووید ۱۹ فخرا از اول فروردین ۹۹ با حمایت شهید محسن فخری زاده آغاز گردید و در پایان خرداد ماه اولین […]